Inga Vīksna

Inga Vīksna dz. 1970 g.  Kuldīgā. Liepājas lietišķās mākslas vidusskolā apgūtas tradicionālās mākslas prasmes aušanā (mākslinieks - meistars). Latvijas Universitātē iegūta vizuālās mākslas un darbmācības skolotājas kvalifikācija un maģistra grāds izglītības zinātnē.  Studējot pie lieliskiem pasniedzējiem - L. Sīka, J. Utāns, G. Gabrānovs, I. Helmūts, A. Avotiņa, J. Anspaks u.c., apgūtas zināšanas, prasmes un iemaņas  dažādos mākslas veidos, kultūras vēsturē, mākslas pedagoģijā un filozofijā.
Nopietnāk fotogrāfēšanai pievērsos 2009. gadā.
Kuldīgas Radošās fotodarbnīcas 1. grupas dalībniece (2011 - 2012).

Dalība Kuldīgas Radošās fotodarbnīcas un fotokluba "Divas upes" aktivitātēs:

2017 Fotoizstāde "Ārpus rāmjem"

2017 Foto plenērs un izstāde (Kuldīgas novads, Vārme, Latvija)

2016 Foto plenērs un izstāde "Krustu šķērsu Turlavā" (Kuldīgas novads, Turlava, Latvija)

2016 Fotoizstāde "Kuldīdznieka portrets" (Kuldīga, Latvija) 

2015 Foto plenērs un fotoizstāde “Skrundas laiks” (Skrunda, Latvija)

2015 Foto plenērs, fotoizstāde, mākslas fotoalbums "Kuldīgas impresijas" (Kuldīga, Latvija) 

2015 Foto plenērs un fotoizstāde “Rendas mājas” (Kuldīgas novads, Renda, Latvija)

2011 Mākslas fotoalbums “Sajūti Kuldīgu”  (Kuldīga, Latvija) 

2011 Fotoizstāde "Etīdes" (Kuldīga, Latvija)