Foto klubs "Divas Upes"

Kontaktinformācija
Artis Gustovskis, vadītājs – t.29262583 
Ieva Benefelde, vietniece – t.29103091

1969. gada janvārī ar TV starpniecību notika radoša fotogrāfu sacensība starp Ogri un Kuldīgu. Tā kalpoja kā starta punkts Kuldīgas un arī Ogres fotoklubu dibināšanai, savedot kopā daudzus foto entuziastus. Kuldīgas fotoklubs savu darbību pārtrauca 90-tos gados. 2013. gada 13. decembrī, balstoties uz foto tradīcijām, Kuldīgā tiek dibināts jauns Kuldīgas fotoklubs „Divas upes”. Tas ir dibināts ar mērķi apvienot gan pieredzes bagātus fotogrāfus, gan fotomīļus - iesācējus, lai kopīgi radoši darbotos fotomākslā. 

Kuldīgas Fotokluba dibinātāji: A.Gustovskis, I.Benefelde, Dz.Leja, A.Perševics, S.Verpakovska, K.Šimpermane, kam piebiedrojās vecbiedri A.Vētrājs, M.Rubenis, V.Bērziņš, V.Līcītis, u.c. 

Šobrīd Kuldīgas Fotoklubs "Divas upes" apvieno vairāk kā 30 aktīvi darbojošos fotogrāfus no Kuldīgas, Saldus, Skrundas, Alsungas, Vārmes, Rudbāržiem, u.c. to skaitā: Aija Kņaze, Aija Ciekale, Alans Perševics, Agris Zingbergs  Anda Rozenfelde, Artis Gustovskis, Dzintars Leja, Dagnija Daiga Grundberga, Dace Martinova, Dace Strazdiņa, Ieva Benefelde, Ivars Prūsis, Inta Ziediņa, Ilze Kociņa, Iveta Roga, Inga Vīksna, Sintija Linde, Sandris Kuzmickis, Laima Gūtmane, Jānis Krasts, Vita Purviņa, Iveta Okmane, Ilze Sedliņa, Ineta Bukovska, Jānis Mertens, Marika Skricka, Laura Gudzinska, Laura Jurševska, Renāte Briede, Sabina Nakulrasa, Patriks Purviņš, Kristīne Šimpermane, Aivars Vētrājs, Viktors Bērziņš, u.c.

Kuldīgas fotokluba vadītāja 2013-2015.gadā bija Ieva Benefelde, no 2015.gada beigām, - Artis Gustovskis.
  
Kuldīgas fotoklubs, sadarbībā ar Viduskurzemes Tūrisma apvienību ir izdevis divus mākslas fotoalbūmus: "Kuldīgas sajūtas" un "Kuldīgas impresijas". Pēdējais bija starptautisks projekts, kas apvienoja 76 profesionālus fotogrāfus no 8 valstīm, kam sekoja atklāšana Latvijas Fotogrāfijas muzejā Rīgā un plaša izstāde Kuldīgas Mākslas namā 2015. gadā.


Kuldīgas fotokluba "Divas upes" izstādes 2014. un 2015. gada laikā:

“Skrundas laiks”
"Kuldīgas impresijas"
"Velo pēdas Kuldīgā"
"Cilvēks un telpa"
"Rendas mājas"

Plānotās Kuldīgas fotokluba “Divas upes” izstādes un fotoplenēri 2016. gada laikā:

Dokumentāli pētnieciskā izstāde "Kuldīdznieka portrets" (nosl. 2016. gada sept.-dec.);
Fotoakcija-plenērs un izstāde "1 diena Kuldīgā" (3.septembris, izstāde: 2016. gada sept.-dec.);
Fotoplenērs un izstāde "Turlavas noskaņas" (maijs – augusts)
Jauns mākslas fotoalbūms ar provizorsiku nosaukumu "Romantiskā Kuldīga" sadarbībā ar fotoaģentūru Orbit un modes fotogrāfu Vladimiru Svetlovu (aprīlis – decembris);
Pieredzes apmaiņas projekts ar Eksjo Fotoklubu Zviedrijā; u.c.
 
Kuldīgas fotokluba darbības virzieni:

1. Veidot un papildināt fotogrāfiju arhīvu Kuldīgas muzejam un Kuldīgas pašvaldībai;
2. Veidot sadarbību ar citiem fotoklubiem Latvijā un ārzemēs;
3. Regulāri veidot fotoizstādes Latvijā un ārzemēs;
4. Rīkot foto seminārus, fotoplenērus un citus izglītojošus pasākumus;
6. Izveidot un izdot mākslas fotoalbumus un grāmatas;
7. Piedalīties Kuldīgas sabiedriskajā dzīvē un pasākumos;
8. Popularizēt Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadus caur fotogrāfiju.

Kuldīgas fotoklubam “Divas upes” 2016.gadā izveidojās jauniešu nodaļa, kas darbojas kā jauniešu fotoskola Kuldīgas novada Skolēnu un Jauniešu centrā. Nodarbības vada fotogrāfs A.Gustovskis.

Fotokluba tikšanās laiki – trešdienās pl.18.00